een fraaie gids met 9 verschillende auto-, uhm ik bedoel hondentypes